Nautelankosken luonnonsuojelualueen polut

Luontopolku, Lieto

KARTTAOHJE

Yleistiedot

Vaikeusaste: Keskivaikea
Pituus: n. 1,5 km edestakaisin jompaa kumpaa rantaa
Kesto: n. 1 h
Reittimerkinnät: Polkujen alkupäässä on opastaulut
Soveltuvuus: Reitti kulkee vaihtelevassa maastossa, joten polkua ei suositella liikuntaesteisille.

 

Yleiskuvaus

Nautelankosken luonnonsuojelualue ja siihen liittyvä museoalue ovat yhdistelmä luonnonmaastoa, muinaismuistoaluetta ja vuosisatojen kuluessa muodostunutta rakennettua ympäristöä.

Alueella ja poluilla kulkija voi kokea yhtäaikaisesti vanhan kulttuuriperintöalueen, monipuolisen ja -lajisen luonnonmaaston ja koskimaiseman. Nautelankosken museo on avoinna kesäaikaan säännöllisesti ja muina aikoina sopimuksesta. Kosken voi ylittää padon kohdalta vanhaa maantiesiltaa pitkin. Matalimman veden aikaan joen voi ylittää kiviä pitkin kosken keski- ja alaosasta omalla vastuulla.


Reittikuvaus

Nautelankoski on Aurajoen pisin koskialue, pituudeltaan noin 800 metriä ja putouskorkeudeltaan koko koskialueen osalta noin 17 metriä. Kosken ranta-alueet ovat vaihtelevasti leppä– ja tuomilehtoa, kuusi- ja sekametsää sekä rinneniittyä. Rinteet ovat osaksi jyrkkiä ja joen ja kosken pääuomaan laskevien purojen/ojien uomat syviä.

Lehtoalueet joen kummallakin puolella ovat tiheäkasvuisia. Tyypillisiä pensaita ovat lehtokuusama ja taikinamarja. Niittyalueilla ja niiden reunoilla kasvaa keväällä muun muassa mukulaleinikkiä, pystykiurunkannusta ja keltavuokkoa. Kesällä osalla niityistä kasvaa ihmisen vanhoja seuralaislajeja, ahdekaunokkia, mäkikuismaa, pukinpartaa, peurankelloa, sikoangervoa ja maarianverijuurta. Lännestä jokeen laskevan Urkkalanojan laakso on sekametsää ja vanhaa kuusikkoa.

Nautelankosken alue on myllyn ja sillan eteläpuolelta rauhoitettua luonnonsuojelualuetta. Suojelupäätöksen mukaan alueella saa kesäaikaan liikkua vain luontopolulla. Aurajoki on Nautelankosken osalta lohijoki, jolla on erillismääräykset kalastuksesta. Mato-onginta ei ole sallittua.

Paikallinen ympäristönsuojeluyhdistys on yli kaksikymmentä vuotta huolehtinut kosken itärannan kulttuurimaiseman säilymisestä. Vuosittain sekä yläjuoksun Kukkarkosken muinaismuistoaluetta että alajuoksun rinneniittyjä hoidetaan perinteisin menetelmin niittämällä.

Polkujen varrella on opastauluja, joissa kerrotaan alueen kasveista ja eläimistä sekä alueen muodostumisesta. Joen itärannalla, lähellä Lempojaa jokitörmän päällä pellonreunassa on lintu/näkötorni.
Länsirannan eli myllyn puoleinen polku on lähes kokonaan luonnonpolkua, itärannan polku osittain. Loppuosa poluista on pellonreunapolkua.

Nautelankosken rakennukset, padot ja silta ovat kulttuurihistoriaa ja kertovat elämästä alueella menneistä vuosisadoista tähän aikaan asti. Koskialue ja rannat on rauhoitettu luonnonsuojelualueena. Lisäksi alueesta on muodostettu Natura-2000 –alue. Muinaismuistoalueiden säilymisen turvaa muinaismuistolaki.

Alueen kulttuuriperinnöstä ja ylläpidosta vastaa Nautelankoski-säätiö.  Luonnonsuojelualueen suojelumääräysten toteutumista valvoo Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Polkualueen kuvaus Liedon museon sivuilla: https://www.liedonmuseo.fi/nautelankoski
Museoalueen kuvaus ja kartta: https://www.liedonmuseo.fi/nautelankosken-museo
Koskialueen luonnosta Liedon kunnan sivuilla: http://www.lieto.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Luonnonsuojelu/Luonnonsuojelualueet/Nautelankoski(1059)


Nähtävyydet

Näkötorni
Nautelankosken museoalue:
Lauri Nautelan museo
Myllärintupa
Mylly
Vilja-aitta
Kyläkeinu
Myllärin sauna
Kukkarkosken muinaismuistoalue


Hyvä tietää

Osoite: Nautelankoskentie 40, 21360 Lieto As.
Koordinaatit: EUREF-FIN (ETRS-TM35FIN): 6722350, 250851
KKJ:n yhtenäiskoordinaatisto: 6725171, 3250920

ETRS89/WGS84:

 

ast. min. sek.

ast. min. (desimaali)

ast. (desimaali)

Lat:

60° 33' 34,493"

60° 33,57489'

60,559581521°

Lon:

22° 27' 13,553"

22° 27,22589'

22,453764804°

Alueella saa kesäaikaan liikkua vain luontopolulla, jolle ei saa viedä koiria tai kissoja. Varusteiden ja jalkineiden pitää olla maastoon ja metsään soveltuvat.

Nautelankosken museossa on näyttelytilojen lisäksi auditorio, kahvio ja museopuoti., jotka ovat avoinna kesällä. Museossa työskennellään ympäri vuoden ja näyttelyihin pääsee tutustumaan myös talvikaudella etukäteen sopimalla. Lauri Nautelan museorakennus on esteetön.

Niittyjen ja ketojen kasvillisuuden säilymisestä huolehtii Härkätien Ympäristönsuojeluyhdistys. Luonnonsuojelualue on osa Natura 2000-ohjelmaa ja sen säännöistä vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Luonnonsuojelualueen säännöt: https://www.liedonmuseo.fi/nautelankoski

 

Saapuminen

Autolla
Nautelankosken museo sijaitsee Liedon asemanseudulla Aurajoen varrella noin 16 km Turusta Vanhaa Tampereentietä (222). Pääteiltä on opasteet Nautelankoskentielle, jota kuljetaan noin 400 metrin matka museoalueelle.

Bussilla
Fölin seutulinjat 402, 403 ja Liedon sisäiset linjat L3, L4 ja L7 ajavat Vanhaa Tampereentietä pitkin. Museon kohdalla on pysäkki. Aikataulut koottuna: https://www.liedonmuseo.fi/kartta-ja-linja-autot

 

Palvelut

Lauri Nautelan museo:
Vuokrattavat kokous- ja auditoriotilat
Opastukset tilauksesta erilaisille ryhmille
Kahvila, inva-WC ja Museopuoti museon aukioloaikoina
Langaton internet-yhteys
Tarkemmat tiedot palveluista: https://www.liedonmuseo.fi


Vaativuus ja turvallisuus

Reitti kulkee vaihtelevassa maastossa, joten polkua ei suositella liikuntaesteisille. Joen ylittäminen on mahdollista vain matalimman veden aikaan.

Kulkeminen poluilla sekä joen ylitys tapahtuu omalla vastuulla.

Yleinen hätänumero on 112. Koordinaatit ohjaavat parkkipaikalle.

Nautelankoski