Piikkiön Linnavuori

Piikkiön Linnavuoren reitistö

Patikointireitti, Kaarina (Piikkiö)

KARTTAOHJE

Yleistiedot

Vaikeusaste: Keskivaikea
Pituus: 3,5-7 km
Kesto: n. 1 - 2 h
Reittimerkinnät: Valkoiset maalimerkit ja puiset viitat. Reitin varrella opastauluja.
Soveltuvuus: Lapsiperheille, historiasta ja luonnosta kiinnostuneille. Ei sovellu liikuntarajoitteisille. Pyöräily on poluilla kielletty.

 

Yleiskuvaus

Linnavuoren reitistö palvelee retkeilijöitä, kuntoilijoita sekä historiasta ja luonnosta kiinnostuneita.

Polut kulkevat pääosin luonnonsuojelualueella ja osa alueesta on suojeltu myös muinaismuistolain nojalla. Jyrkkä ja kivikkoinen taival Huttalan linnavuoren rautakautiselle muinaislinnalle palkitsee kulkijansa komeilla näkymillä lähiseudun ylle. Kauniin kalliokedon ympäröimänä voi katsella yli peltoaukeitten, Piikkiönlahdelle, Kuusistoon ja aina Turkuun saakka. Pronssikauden aikaisia hautaröykkiöitä ja niitäkin vanhempia muinaisia rantamuodostumia voi ihailla pistäytymällä Pohtionvuorelle, joka on myös Kaarinan korkein kohta.


Reittikuvaus

Piikkiön Kehityksen Kerhotalolta löytyy suuri parkkipaikka, joka palvelee Linnavuoren reitistöllä ulkoilevia. Parkkipaikalta löytyy Linnavuoren reitistöstä kertova opastaulu ja polttopuita laavulle vietäväksi. Parkkipaikalta Linnavuoren polun alkuun on 400 m hiekkatietä pitkin. Polun opasteet alkavat, kun polku sukeltaa hiekkatieltä metsään. Reitti on merkitty maastoon puisin viitoin ja valkoisin maalimerkein. Rengaspolku kannattaa kiertää vastapäivään, jotta Huttalan linnavuorelle jaksaa kiivetä vielä tuorein voimin.

Linnavuoren ympyräreitillä on pituutta noin 3,5 km. Kun mukaan lisätään parkkipaikalta lähestyminen sekä lyhyehköt edestakaiset pistopolut historia- ja luontokohteisiin, tulee reitin kokonaispituudeksi noin 7 km. Reitin varrella sijaitsevien opastaulujen avulla voi tutustua alueen historiaan ja kasvillisuuteen. Piikkiön Linnavuoren reitistö kulkee suurelta osin luonnonsuojelualueella. Alueelta löytyy runsaslahopuustoista kangasmetsää, metsäisiä kallioita, jyrkänteitä ja louhikoita. Osaa luonnonsuojelualueen metsistä on hoidettu suojelualueen perustamiseen asti, ja täällä pääseekin tarkkailemaan hoidetun metsän kehitystä luonnontilaisempaan suuntaan. Osa alueesta on rauhoitettu muinaismuistolain nojalla. Liikkuminen moottoriajoneuvolla ja maastopyörällä on kiellettyä luonnonsuojelualueella.

Polku Huttalan linnavuorelle on jyrkkä ja kivikkoinen, mutta taival palkitsee kulkijansa komeilla näkymillä lähiseudun ylle. Linnavuoren jyrkät rinteet kivivalleineen erottuvat selkeästi maisemassa ja tuovat muinaisuuden lähelle nykypäivän ihmistä. Huttalan linnavuori on esihistorian aikana ollut käytössä ainakin kahtena ajanjaksona: esiroomalaisella rautakaudella (n. 500 eaa-0) ja myöhäisellä rautakaudella (n. 1000-1200 jaa.).

Pohtiovuoren hautaröykkiö eli hiidenkiuas on Piikkiön suurin. Pronssikauden ihmisen jättämiä viestejä voi seurata Pohtiovuoren ehyessä maisemassa. Mannerjää suli täältä noin 11000 vuotta sitten, mutta tämä kallio tuli näkyviin vasta noin 9000 vuotta sitten. Pohtiovuoren laki nousee 79 metriä merenpinnan yläpuolelle. Sen itä–kaakkoisrinteillä voi nähdä muinaisia rantamuodostumia, jotka ovat syntyneet jopa 7000 vuotta ennen ajanlaskun alkua.

Linnavuoren reitistön varrelta löytyy laavu, jonka tulipaikalla voi grillata tai vaikka keittää nokikahvit. Nappaa polttopuut mukaan reitin lähtöpisteestä tai tuo mukana omasi, jos haluat varmistaa nuotioelämyksen. Laavulla voi myös yöpyä. Puucee on laavun läheisyydessä ja sinne voi jättää kaiken kompostoituvan eli eloperäisen jätteen. Muuten on syytä noudattaa periaatetta: Minkä viet, sen myös tuot pois.

Reitti kulkee suhteellisen vilkkaan 110-tien ja ampumaradan läheisyydessä, joten täyttä hiljaisuutta ei tältä reitiltä kannata hakea. Luonnontilaiset metsät, lintujen laulu ja entisaikoina muodostuneet kiviröykkiöt luovat reitille kuitenkin rauhallisen, ajattoman tunnelman.

Linnavuoren luonnonsuojelualue on suojeltu osana vapaaehtoista metsiensuojeluohjelma METSOa. METSO -suojeluohjelman tavoite on osaltaan pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys vuoteen 2025 mennessä. Luonnonsuojelualueilla turvataan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta. Lisäksi suojelualueilla huolehditaan kansallismaiseman, kulttuuriperinnön ja virkistys- ja retkeilyalueiden säilymisestä.

Linnavuoren reitistö visitkaarina.fi-sivuilla: http://www.visitkaarina.fi/nauti/luonto/fi_FI/linnavuori_pohtiovuori/
Linnavuoren reitistö retkipaikka.fi-sivuilla: https://retkipaikka.fi/linnavuoren-ulkoilualue-piikkiossa/


Nähtävyydet:

Huttalan linnavuoren rautakautinen muinaislinna: https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.602010027
Yli-Katarin pronssikautinen hautaraunio: https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.602010026
Moision rautakautinen hautaraunio: https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.602010033
Pohtionvuoren pronssikautinen hautaraunio: https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.602010020


Hyvä tietää

Osoite:  Lystiläntie 21, 21500 Piikkiö
Koordinaatit: EUREF-FIN (ETRS-TM35FIN):  6707069, 254619 
KKJ:n yhtenäiskoordinaatisto: 6709886, 3254689 

ETRS89/WGS84:

 

ast. min. sek.

ast. min. (desimaali)

ast. (desimaali)

Lat:

60° 25' 30,476"

60° 25,50793'

60,425132120° 

Lon:

22° 32' 28,032"

22° 32,46719'

22,541119872° 

 

Saapuminen

Autolla
110-tieltä Lystiläntielle käännyttäessä lukee viitassa Kehityksen Kerhotalo. Pienempi P-tunnuksella merkitty parkkipaikka löytyy myös Linnavuore takaa Heernummentien 81 – 167 kohdalta. Huomaa, että parkkipaikan ulkopuolelle tien levennysten kohdalle jätetyt autot häiritsevät kapealla tiellä paikallisten asukkaiden maatalousajoa sekä tien kunnossapitoa. Jätäthän siis autosi vain merkityille parkkipaikoille.

Bussilla
Föli-bussi 702 pysähtyy 250 m päässä reitin lähtöpisteestä (Pysäkki nro 6239, Lystilä). Lisäksi bussit 704-706 pysähtyvät hieman kauempana, n. 950 m päässä (Pysäkki nro 6241, Alaskartano). Matkahuollon busseilla pääsee Turusta, Kaarinasta, Sauvosta ja Paimiosta 250 m päähän reitin alkupisteestä (aamusta iltapäivään, pysäkki: Lystilä, Kaarina).

 

Palvelut:

Korvenmäen kuntorata 1,5 km ja kuntoportaat
Piikkiön keskustan palvelut ja nähtävyydet n. 2 km

Polkua ylläpitää Piikkiön Kehitys ry. Linkki yhdistyksen sivuille: https://piikkionkehitys.sporttisaitti.com/

 

Vaativuus ja turvallisuus

Polku on paikoin jyrkkä ja kivikkoinen. Polulla voi olla märkiä kohtia. Pieni polunpätkä kuljetaan pitkospuita pitkin. Talvisin polku pysyy kävelykuntoisena, ja se voidaan tarvittaessa tallata moottorikelkalla kulkukelpoiseksi runsaan lumentulon jälkeen.

Yleinen hätänumero: 112. Koordinaatit ohjaavat Piikkiön Kehityksen parkkipaikalle.