Rekottilan muinaispolku

Patikointireitti, Paimio

KARTTAOHJE

Yleistiedot

Vaikeusaste: Keskivaikea-haastava
Pituus: 0,5 - 1 km
Kesto: 0,5 - 1 h
Reittimerkinnät: Reitti on merkitty maastoon puisin, matalin hannunvaakunapaaluin ja sen varrella on Museoviraston opastauluja.
Soveltuvuus: Polku ei sovellu liikuntarajoitteisille. Loiva polku on jyrkkää pidempi ja helppokulkuisempi. Lapsiperheille kohde on haastava.
 

Yleiskuvaus

Rekottilan muinaispolku, jonka maalaismaiseman keskellä kohoava jyrkänteinen linnavuori kätkee syliinsä, tarjoaa pieneksi poluksi suuren elämyksen vierailijoilleen.
Jo parkkipaikalla pääsee ihastelemaan lohkareisen jyrkänteen kohoamista auton takaa pystysuorana korkeuksiin. Polku johdattaa esihistoriallisille nähtävyyksille: Pronssikautiset röykkiöt, muinaislinna ja salaperäiset punamultaläikät kertovat kohteen merkityksestä esi-isillemme ja alueen pitkästä asutushistoriasta. Katinhännän kallioiden laelta näkyvään kulttuurimaisemaan on jättänyt jälkensä myös Suomen kulkuväylien historia.

 

Reittikuvaus

Lähestyminen 110-tieltä päin sujuu kotoisissa maalaismaisemissa hiekkatietä pitkin kauniine koivukujineen, taloineen ja kasvimaineen. Heti parkkipaikalle saapuessaan pääsee ihastelemaan linnavuoren jyrkkiä kallionseinämiä, ja selkeästi kuvitettu opastaulu reitin alussa antaa hyvän kuvan kohteesta kokonaisuudessaan.
Muinaislinnalle pääsee kulkemaan kahta eri reittiä pitkin, jotka yhdessä muodostavat noin 700 metrin pituisen ympyrälenkin. Jyrkkä nousu on haastava. Rinteessä voi ihailla suurten kuusien vartioimia sammaleiden peittämiä lohkareita, ja sitä noustessaan kulkija ymmärtää hyvin, miksi juuri tämä paikka on muinoin valittu puolustusvarustuksen sijainniksi. Jyrkkä reitti kulkee myös ohi pystysuorasta kallionseinämästä löydettyjen punamultaläiskien, joiden tekoajankohdasta tai edes siitä mitä ne esittävät, ei ole saatu varmuutta. Kallion laella kulkija saapuu upean vanhan kalliomännikön katveeseen. Rauhallisempaa ja loivempaa nousua kaipaavan kannattaa valita pidempi, loiva reitti, joka kulkee hakkuuaukean läpi. Polun alkuosa kulkee kuitenkin jyrkän rinteen tavoin maisemallisessa, vanhassa kuusimetsässä jylhien kallionseinämien katveessa. Helppokin polku on kivikkoinen, joten kohde ei sovi liikuntarajoitteisille.
Muinaislinnan rakennetusta puolustusmuurista on jälkipolville säilynyt vain pieni pätkä, mutta porttisola, jonka läpi polku kulkee, on selvästi havaittavissa. Linnan sisäpuolella on näköalatasanne, jolla voi levähtää nousun jälkeen puisilla penkeillä istuen. Esilinnan pihalta löytyvä opastaulu kertoo maamme muinaislinnoista ja kalliomaalauksista yleisellä tasolla.
Muinaislinnan viereltä polku haarautuu erilliselle pistopolulle, joka johtaa Katinhännän kallioille ja niillä lepääville kolmelle pronssikautiselle hautaröykkiölle eli hiidenkiukaille. Arkeologi Hjalmar Appelgren tutki röykkiöt vuonna 1885, jolloin hän totesi osan röykkiöistä jo joutuneen uteliaiden kaivajien kohteeksi. Hän pystyi kuitenkin ajoittamaan hiidenkiukaat pronssikautisiksi luu- ja hiililöytöjen perusteella. Röykkiöillä on kohteen kolmas opastaulu, johon on kuvattu Appelgrenin röykkiöistä laatima lyijykynäpiirros.
Polkujen matalia puisia viittoja on paikoin hieman hankala havaita, etenkin helpon reitin varrella hakkuuaukealla, jossa heinittyminen uhkaa viittojen näkyvyyttä. Kohteen jyrkänteet ovat monin paikoin viettäviä, äkkijyrkkiä ja korkeita, joten lasten kanssa polulla liikuttaessa on syytä olla todella tarkkana.
Kohteen kuvaus retkipaikka.fi-sivuilla: https://retkipaikka.fi/rekottilan-linnavuoren-muinaispolulla-paimiossa/


Nähtävyydet:

Muinaislinna https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=108.577400004
Pronssikautiset hiidenkiukaat https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.577010002
Punamultaläikät kalliossa https://www.kyppi.fi/to.aspx?id=112.577010002
Katinhännän kallioiden kulttuurinäköala


Hyvä tietää

Osoite: Mätiköntie 100, 21530 Paimio
Koordinaatit: EUREF-FIN (ETRS-TM35FIN): 6706668, 266001
KKJ:n yhtenäiskoordinaatisto: 6709485, 3266076

ETRS89/WGS84:

 

ast. min. sek.

ast. min. (desimaali)

ast. (desimaali)

Lat:

60° 25' 41,852"

60° 25,69754'

60,428292267°

Lon:

22° 44' 51,834"

22° 44,86391'

22,747731759°

Saapuminen

Autolla
Alue sijaitsee vanhan vanhan Kuninkaantien varrella noin 5 km etäisyydellä Paimion keskustasta. Keskustasta lähestyttäessä ajetaan Kaaritietä ja käännytään vasemmalle Kevolantielle. Kevolantietä ajetaan noin 2,5 km, jonka jälkeen käännytään oikealle Mätiköntielle. Polun lähtöpiste ja parkkipaikka on tien oikealla puolella noin 500 m päässä risteyksestä.

Moottoritietä pitkin lähestyttäessä poistutaan Paimion Nesteen liittymästä ja ajetaan n. 1,5 km Paimion keskustan suuntaan, käännytään oikealle Kevolantielle ja lähestytään kuten edellä.


Vaativuus ja turvallisuus

Polku ei sovellu liikuntarajoitteisille ja lapsiperheille kohde on haastava. Kohteen jyrkänteet ovat monin paikoin viettäviä, äkkijyrkkiä ja korkeita, joten lasten kanssa polulla liikuttaessa on syytä olla todella tarkkana ja huomioida sääolosuhteet. Märällä ilmalla ja liukkaalla kelillä kalliot ovat vaarallisimmillaan. Jyrkänteiltä on putoamisriski.

Yleinen hätänumero on 112. Koordinaatit ohjaavat parkkipaikalle.

Rekottilan röykkiö